על “כוח לעובדות”

‘כוח לעובדות’ הוא פורום פמיניסטי משותף לכל חברות ארגון ‘כוח לעובדים’. הפורום נוסד בינואר 2013 ומטרתו היא לחזק את השוויון המגדרי בכוח לעובדים ולהיאבק נגד האפליה של נשים בעולם העבודה. כמו כן, לקח על עצמו פורום ‘כוח לעובדות’ ליזום פעילויות הנובעות מן הצרכים הייחודיים של נשים בעולם העבודה, והוא מהווה במת דיון פתוחה לנשים.

חברות ‘כוח לעובדות’ מן הסניפים השונים נפגשות אחת לחודש וחצי לדיון בשאלות המשותפות לנשים בעולם העבודה. למפגשים האלה מגיעות נשים מכל רחבי הארץ, מסניפים שונים ומקבוצות חברתיות שונות.  בין המפגשים הרחבים צוותי עבודה של הפורום נפגשים ומקדמים יעדים שהפורום הציב לעצמו.

פורום ‘כוח לעובדות’ רואה לעצמו חובה להגיב על אירועים בעולם העבודה הנוגעים לאי שוויון בין נשים לגברים. מתפקידיו החשובים הוא הגברת השתתפותן הפעילה של חברות כוח לעובדים בארגון וחתירה להגדלת ייצוגן הן בתפקידים נבחרים והן בתפקידים בשכר.

המאבק לשוויון בעולם העבודה נשען על סולידריות בין עובדות שבשמה ולמענה אנחנו, חברות הפורום, פועלות.

מצגת על ‘כוח לעובדות’ – הפורום הפמיניסטי בארגון כוח לעובדים, הוצגה באסיפת הנציגים בינואר 2014